woensdag 4 maart 2015

aankondiging ALV buurtvereniging Schoorveken

datum: 16 maart 2015
tijd : 20.00uur
locatie: de Brakken ingang aan de Biezelaar
 1. opening
 2. gastspreker: wijkagent mevr. van Geloven komt een korte samenvatting geven van de op 12 maart 2015 gegeven voorlichtingsavond over inbraakpreventie in cultureel centrum De Boodschap.
 3. notulen vorige ALV
 4. verslag activiteiten commissie
 5. goedkeuring van de begroting en de jaarrekening 2014
 6. wisseling bestuursleden
  • aftredend bestuurslid Erik Zwarter (voorzitter)
  • oproep, benoemen nieuw bestuurslid
 7. inbreng leden
 8. rondvraag
 9. sluiting

maandag 22 september 2014

herinnering Burendag

Op a.s. zaterdag 27 september houden we de Burendag. Het opbouwen start om 11:00 uur en om 14:00 uur start de kindermiddag. We vertrekken om 14:15 uur met de huifkar speciaal voor de kinderen. Om 16:15 uur zijn we weer terug. Om 18:30 uur start de BBQ.

Dus meldt je nog aan via schoorveken@gmail.com 

woensdag 9 juli 2014

Energie Gilze Rijen

Energie Gilze Rijen maakt duurzame oplossingen betaalbaar en toegankelijk zodat de leden zelf vanuit de eigen leefomgeving een steentje bijdragen aan een beter milieu en behoorlijk besparen op het energieverbruik- en de kosten. Interesse? kijk voor meer informatie op de site

woensdag 26 maart 2014

Oproep voor de Opzoomerdag

Beste buurtbewoners, hierbij doen we een oproep aan alle buurtbewoners voor komende zaterdag 29 maart. We houden dan weer de Opzoomerdag. We verzamelen om 10:00 op het Schoorvekenplein aan de picknicktafel. We trekken er weer op uit met jong en oud om de buurt te ontdoen van zwerfvuil. De gemeente levert weer materieel en komt het afval maandag ophalen. We sluiten om 12:00 uur af met wat te drinken en een worstenbroodje. Hopelijk tot zaterdag.

zaterdag 15 maart 2014

Kandidaat bestuurslid en kascommissie

We willen laten weten dat Jozefien van der Put zich kandidaat heeft gesteld voor het bestuur. Indien je interesse hebt kan je je nog steeds melden voor het bestuur.
Tevens zijn we op zoek naar aanvulling van de kascontrolecommissie. Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.

woensdag 8 januari 2014

Versterking van het bestuur

De buurtvereniging is op zoek naar versterking van het bestuur. Heb je hart voor de straat, ideeën om de wijk te verbeteren en kun je tijd vrijmaken? Meld je dan aan! Stuur voor 15 februari een mail naar schoorveken@gmail.com met je gegevens en stel je kandidaat. Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 17 maart om 20 uur zal het nieuwe bestuurslid worden gekozen uit de mensen die zich kandidaat hebben gesteld.

Nieuwjaarsborrel

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Zoals ieder jaar houden we de derde zondag van januari de nieuwjaarsborrel op 19 januari 2014 vanaf 15.00 uur. Voor de volwassenen lekkere glühwein en erwtensoep, voor de kinderen warme chocomelk en iets lekkers. Kom ook gezellig elkaar nieuwjaar wensen.

Waar: Lekker warm onder de carport bij nummer 51
Kosten: voor leden: gratis
voor niet-leden: €2,50 per volwassene, kinderen gratis

Betaling voor niet-leden kan op rekeningnummer 1594.28.785 onder vermelding van nieuwjaarsborrel en huisnummer. Laat even weten of je komt per email: schoorveken@gmail.com.
We hopen jullie allemaal te zien op onze nieuwjaarsborrel!

De organisatie commissie,
Lianne ( nr 55), Bep (nr 39) en Claudia (nr 45)

Voor reacties en informatie over de buurtvereniging kunt u terecht op onze facebook pagina